Logopèdia i la Covid-19

Els logopedes tenim un paper important en la recuperació dels pacients que han sofert la Covid-19, si bé, des de l’inici de la pandèmia s’està treballant per trobar el millor tractament pels símptomes i afectacions propies de la infecció, no s’han de deixar de banda les seqüeles que se’n deriven, que afecten en la qualitat de vida dels pacients i que perduren més enllà de rebre l’alta hospitalària.

Algunes d’aquestes seqüeles seran psicològiques, l’ansietat, depressió i estrès posttraumàtic es pot donar en pacient amb Covid-19 i també en els seus familiars i en els sanitaris que els atenen, en aquests casos serà necessari el tractament psicològic.

D’altres són pròpies del procés d’intubació i extubació, com les disfonies i la disfàgia. Per últim, a l’inici de la pandèmia es pensava que el coronavirus Sars-CoV-2 afectava majoritàriament al sistema respiratori, però en les darreres investigacions científiques s’ha demostrat que també afecta el sistema Cardiovascular i Neurològic, el que implica un treball multidisciplinari entre diferents professionals sanitaris.

Paper del logopeda

Com hem dit, de la covid-19 se’n deriven diferents seqüeles on han d’intervenir diferents professionals sanitaris. Els logopedes intervindran en els casos en què el pacient manifesti dificultats en la deglució, en la veu i, en els casos en què s’hagi produït un accident cerebrovascular secundari a la infecció i el llenguatge s’hagi vist afectat.

Covid-19 i Deglució

Els 50-55% dels pacients que surten de l’UCI presenten disfàgia, és a dir dificultats a l’hora de deglutir els aliments de forma eficaç i segura, la persona perd l’habilitat normal «d’enviar» els aliments, que poden penetrar en la via aèria, el que pot causar pneumònia i finalment la mort, el mateix passa amb els pacients de Covid.

La disfàgia es dóna principalment per dos motius: com a seqüela del procés d’intubació i extubació, en els casos més greus, els pacients s’han d’intubar per rebre ventilació mecànica, la intubació pot lesionar els òrgans implicats en la deglució, o a causa de la debilitat muscular posterior a haver estat sedat sense menjar durant un període de temps llarg.

 

Covid – 19 i Veu 

Molts dels pacients que presenten disfàgia també presentaran disfonia, és a dir, tindran una veu amb unes característiques anòmales. Sobretot a conseqüència de la intubació, es pot lesiona les cordes vocals o produir una paràlisi, el que es tradueix amb una veu més bufada, amb més presència d’aire i més dèbil. També, el fet de tenir la musculatura més dèbil port a fer un sobreesforç vocal per xerrar que en molts casos deriva en una disfonia funcional per abús vocal i pot portar a altres lesions de les cordes vocals.

 

Comunicació i Llenguatge

Com hem dit, el SARS-CoV-2 també afecta el sistema neurològic, principalment per dos mecanismes: en els casos d’hipòxia cerebral, que és la manca d’oxigen al cervell o bé, per la inflamació dels vasos sanguinis que pot portar a la formació de trombosis i accidents cerebrovasculars.

En els dos casos el llenguatge es pot veure afectat, produint el que es coneix amb el nom d’Afàsia, l’afàsia és un trastorn del llenguatge secundari a una lesió cerebral, qui la pateix pot perdre la capacitat de transmetre o comprendre el llenguatge.

 

El logopeda és el professional especialista en la veu, deglució i el llenguatge, en tots aquests casos serà essencial la seva intervenció, la rehabilitació ha de ser el més precoç possible, i normalment de sis a un any per a recuperar-se d’aquestes lesions.

 

Si necessites ajuda contacta amb nosaltres!

 

Webgrafia 

 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/logopedia/papel-del-logopeda-en-las-secuelas-del-covid-19

https://emalbacete.es/el-papel-del-logopeda-en-las-secuelas-del-covid-19/

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/06/28/55-pacientes-han-pasado-covid/1039479.html

https://www.clinicafuensalud.com/logopeda-para-tratar-las-secuelas-de-covid-19/

 

Maria Esperança Anglada Pons 

Logopeda col. núm. 07/258