Trastorn d’estrès posttraumàtic i la Covid-19

 

 

 

Jaume P. Caules Mesquida 

Psicòleg general Sanitari

Col. núm. MU04495

 

Què és el trastorn d’estrès posttraumàtic?

L’interès pel trastorn d’estrès posttraumàtic, anomenat a partir d’ara com TEP, està lligat amb la quantitat elevada d’esdeveniments traumàtics que s’han donat en el segle XX. Per entendre bé de què es tracta aquest trastorn, en primer lloc, cal entendre i definir què és un trauma psicològic. Aquest últim es podria definir com la conseqüència a una situació d’amenaça psicològica i vital, que esdevé de forma sobtada i imprevisible, fent que la persona senti sobrepassada les seves estratègies d’afrontament i els seus recursos h

abituals, aquesta conseqüència és una reacció que no permet gestionar la situació de manera adequada.

Segons el DSM-5, el TEP sorgeix principalment per exposició a la mort, lesió greu i violència sexual, sigui de forma real o d’amenaça. Es pot donar per experiència directa del subjecte, per la presència del succés en altres persones, obtenint coneixement que el succés traumàtic ha passat en un familiar proper o amic íntim, o per l’exposició repetida o extrema a detalls repulsius de l’esdeveniment traumàtic.

 

Quins són els símptomes de l’TEP?

Els símptomes del TEP són molts i variats, entre ells es troben els següents: records angoixants recurrents, involuntaris i intrusius de l’esdeveniment traumàtic; somnis angoixants recurrents relacionats amb el succés traumàtic; reaccions en què el subjecte sent o actua com si es repetís el succés traumàtic; malestar psicològic intens o prolongat en l’exposar-se a factors del succés traumàtic; i reaccions fisiològiques intenses a factors interns o externs que simbolitzen o s’assemblen a un aspecte de l’esdeveniment traumàtic.

A més, és comú en subjectes amb TEP utilitzar el mecanisme d’evitació persistent d’estímuls associats a l’esdeveniment com records, pensaments, sentiments, persones, llocs, objectes o converses.

Està relacionat amb la Covid-19?

La situació de pandèmia que s’està vivint en el context actual està relacionat directament amb el TEP. Es tracta d’una exposició a una malaltia que ha paralitzat tot el planeta, causant problemes en totes les àrees de la nostra vida, des de problemes laborals a conflictes maritals. De quina manera podem observar aquests efectes? A continuació, s’exposarà una llista de TEP que poden sorgir amb relació a la Covid-19:

– Por extrema a ser contagiat o tornar a ser contagiat pel virus.

– Haver presenciat els efectes de la malaltia en un familiar proper o un amic íntim.

– Conèixer els efectes de la malaltia explicats per terceres persones del cercle íntim.

– L’exposició repetida i extrema de virus en els mitjans de comunicació.

– Sedentarisme i aïllament provocat per la por intensa a emmalaltir.

Les conseqüències de la freqüent exposició al virus no només és cosa dels que es troben en «primera línia» com són els metges, infermers i treballadors dels centres de salut, també són observables en la població general.

Si sents malestar emocional que puguis relacionar amb el TEP o la Covid-19, a Làmed tenim la porta oberta per ajudar-te de la manera més càlida possible.

Jaume P. Caules Mesquida 

Psicòleg general Sanitari

Col. núm. MU04495