Serveis

A LAMED Centre de Logopèdia oferim una amplia varietat de serveis en el que destaquem tres seccions: Logopèdia, Psicologia en línia, Psicopedagogia, clàsses de reforç i Tallers.

A continuació descrivim els serveis que oferim:

Logopèdia

Avaluació, diagnòstic i tractament en difonies, disfuncions orofacials, alteracions de la parla, trastorns del llenguatge i d’aprenentatge.

La logopèdia és la disciplina sanitària que s’encarrega de l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions en la comunicació humana i les funcions associades com la deglució o la respiració.

Logopedia disfonia

DISFONIES

Exploració i intervenció en disfonies i alteracions de la veu.

La veu és un instrument fràgil i viu subjecte als canvis de l’entorn. La veu també varia segons l’estat d’ànim, per telèfon podem reconèixer per mitjà de la veu l’edat i el sexe del nostre interlocutor, a més de reconèixer el seu estat anímic. La nostra veu ens identifica i l’utilitzam com a mitjà de comunicació. Es denomina disfonia a la pèrdua del timbre normal de veu. Afecta entre un 3% i un 7% de la població adulta. Pot originar-se per una causa funcional, inflamatòria, tumoral o congènita. A Làmed oferim teràpia vocal adaptada a cada cas amb l’objectiu de restablir la veu normal de la persona.

Logopedia Disfuncions Orofacials

DISFUNCIONS OROFACIALS

Exploració, diagnòstic i intervenció en disfuncions orofacials.

Realitzem l’exploració, diagnòstic i intervenció de les disfuncions del sistema estomatognàtic. Aquest sistema és el conjunt d’òrgans i teixits que ens permeten respirar, menjar, parlar, mastegar, somriure, besar, succionar etc.   Aquest sistema es relaciona orgànica i funcionalment amb els sistemes digestiu, respiratori, fonològic i d’expressió facial i amb els sentits del gust, el tacte i l’equilibri. La teràpia que realitzem va encarada a corregir el desequilibri muscular orofacial i corregir hàbits incorrectes. A Làmed reeduquem la deglució disfuncional, les dificultats en la masticació i succió, la respiració bucal i els problemes de parla derivats d’aquestes alteracions.

Logopedia Alteracions de la parla

ALTERACIONS DE LA PARLA

Exploració, diagnòstic i intervenció en alteracions de la parla.

Realitzem l’exploració, diagnòstic i intervenció en els trastorns de la parla. Fan referència a les dificultats per articular de forma correcta els sons de la parla, o per articular de forma fluent com és el cas de la Disfèmia (tartamudeig). Les dificultats per articular de forma correcta la poden presentar tan fillets en edat escolar que realitzen canvis, inversions i omissions de sons, com fillets que tenen dificultats per articular un so concret o adults amb alguna patologia que els hi dificulti l’articulació, com és la Disàrtria en el cas del Parkinson.

Logopedia Retard i Transtorn del Llenguatge

RETARD I TRASTORN DEL LLENGUATGE

Exploració i intervenció en trastorn del llenguatge.

Tractem des de casos de retard en l’adquisició del llenguatge d’origen congènit o secundàries a altres patologies com una hipoacúsica per exemple. També tractem els trastorns del llenguatge congènits com és el cas del Trastorn Específic del Llenguatge, quan hi ha un trastorn del llenguatge que no pot ser explicat per un dèficit intel·lectual, neuronal, sensorial o emocional, els secundaris a una altra patologia, i els trastorns adquirits com és el cas de l’Afàsia quan hi ha hagut una lesió cerebral de l’àrea implicada en el llenguatge després d’un accident cerebrovascular o un tumor.

Logopedia Lectoescriptura

LECTOESCRIPTURA

Exploració i intervenció en les dificultades de lectoescriptura i trastorns específics d’aprenentatge (Dislèxia).

Realitzem l’exploració i tractament de les dificultats en la lectoescriptura i la Dislèxia del desenvolupament. La disgrafia i la disortografia.

Psicologia en línia

Avaluació i intervenció psicològica en línia

La Psicologia és la ciència que estudia els processos mentals, les sensacions, les percepcions i el comportament de l’ésser humà, en relació amb el medi ambient físic i social que l’envolta.

Correspon al Psicòleg General Sanitari la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la seva salut.

TERÀPIA ADULTS I MAJORS

Tractem problemes d’estrès i ansietat, agressivitat, violència, problemes sexuals, problemes pel control d’impulsos, maneig de la ruptura sentimental, problemes en les relacions personals, problemes familiars, problemes laborals, dol, ajuda en la presa de decisions vitals, canvis en l’estat d’ànim, dificultats derivades de problemes mèdics, pèrdua d’activitats gratificants, etc.

SESSIONS DE MINDFULNESS

És una eina terapèutica que va sorgir de la meditació en la tradició budista. La psicologia ho va desvincular de la part religiosa per adaptar-lo a l’àmbit clínic. Estudis empírics han demostrat que el Mindfulness és clau per tractar i millorar la simptomatologia ansiosa, estrès i depressió entre moltes altres, centrant-se en el present i canviant la filosofia del dia a dia.

MALALTIES CRÒNIQUES

Les malalties cròniques estan molt presents en la societat. És fonamental canviar la visió sobre elles i adaptar-les a la nostra realitat. Acceptació de la simptomatologia, el dolor crònic, convivència familiar i amb cercles pròxims, pensaments intrusius i ideació de la mort són problemes d’allò més comú en aquestes i requereixen assistència.

ADDICCIONS

Abús de substàncies i estupefaents; abús de noves tecnologies, xarxes socials i a el mòbil; abús de videojocs; ludopatia i gambling (apostes en aplicacions mòbils).

infertilitat i reproduccio assistida

TRANSTORNS DERIVATS PER LA COVID-19

A Làmed ens ajustem a el dur context dels nostres dies. Per aquest motiu, hem de posar l’accent en la problemàtica derivada del confinament, la pandèmia i la incertesa: estrès posttraumàtic, incertesa laboral, ansietat i depressió, obsessió a la informació…

Psicopedagogia

En psicopedagogia ens centrem en la persona com a ésser individual, però també es té en compte l’ambient que l’envolta.

La psicopedagogia és aquella disciplina que s’encarrega d’abordar i estudiar els problemes d’aprenentatge. L’objectiu d’aquesta és aconseguir millorar els mètodes didàctics que intervenen en el procés educatiu. La tasca més important a seguir és animar i guiar i saber detectar els problemes per a poder superar-los i poder complir els objectius educatius. Les àrees que tindrem en compte són:

  • L’àrea socio-afectiva: entorn familiar, escolar i personal.
  • Àrea cognitiva: memòria, llenguatge, pensament, psicomotricitat, atenció i percepció.
  • Àrea de càlcul: comprensió del llenguatge matemàtic i resolució de problemes entre d’altres.
  • Àrea de lectura i escriptura: qualitat, velocitat, comprensió i errors de lectura i escriptura.

D’aquí que els serveis que s’ofereixen a Làmed són:

INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE

Tractarem els diferents trastorns de l’aprenentatge com la dislèxia o la discalculia que afecten en l’adquisició de les competències escolars. Aplicarem diferents estratègies per a la millora de: la comprensió lectora, l’ús de la ruta fonològica, l’escriptura i el càlcul matemàtic i mental.

TERÀPIA EDUCATIVA I TÈCNIQUES D'ESTUDI

Intervenció per a la millora del rendiment i resultats acadèmics. A més també aprendran diferents tècniques d’estudi per a la millora d’aquests.

TÈCNIQUES DE REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Intervenció personalitzada orientada a treballar les dificultats acadèmiques derivades de les dificultats d’aprenentatge o dels trastorns de conducta.

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC FAMILIAR

Amb els fills o sense, sessions destinades a expressar dubtes i/o preocupacions per a poder facilitar un bon acompanyament, conèixer alternatives per facilitar la convivència i ajudar a acceptar el possible diagnòstic d’un fill/a

Classes de reforç

A LAMED comptem amb servei de classes de reforç, des de primària fins a ESO.